img1

Projekt

Cílem projektu DELTA (Digitální exkavace skrze učení a školení v archeologii) je navrhnout a vytvořit kurz, který kombinuje fyzický prostor archeologického výzkumu s digitálním prostorem formou online studia. V rámci tohoto kurzu budou studenti archeologie schopni zdokonalovat nejen své dosavadní znalosti a dovednosti, ale především rozvíjet své schopnosti v oblasti digitálních technologií 21. století.

Další informace o cílech projektu naleznete v části Co Děláme

DELTA je nadnárodní projekt financovaný v rámci programu Erasmus+/ KA2 EU (Strategická partnerství pro vysokoškolské vzdělávání). Projekt je koordinován výzkumnou skupinou DAISSy působící na Hellenic Open University.

Zjistěte více o partnerech projektu na stránce O Nás

Aktuality a události

Přečtěte si další zprávy o projektu DELTA zde

13 září, 2020

The first dissemination material for the DELTA project is out!

In this postcard, you may be informed on the communication channels of the project, the partnership as well as the scope and future outcomes of the project. The DELTA project […]
30 listopadu, 2019

Inauguration of DELTA (Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology) project

The kick-off meeting of DELTA (Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology) project was conducted in 7 and 8 of November 2019, at the premises of Hellenic Open University […]