Projekt

Cílem projektu DELTA (Digitální exkavace skrze učení a školení v archeologii) je navrhnout a vytvořit kurz, který kombinuje fyzický prostor archeologického výzkumu s digitálním prostorem formou online studia. V rámci tohoto kurzu budou studenti archeologie schopni zdokonalovat nejen své dosavadní znalosti a dovednosti, ale především rozvíjet své schopnosti v oblasti digitálních technologií 21. století.

DELTA je nadnárodní projekt financovaný v rámci programu Erasmus+/ KA2 EU (Strategická partnerství pro vysokoškolské vzdělávání). Projekt je koordinován výzkumnou skupinou DAISSy působící na Hellenic Open University.

Cíle projektu jsou:

modernizace vysokoškolských vzdělávacích programů pro archeologii a muzeologii kombinací klasické výuky, e-learningu a terénního cvičení (na archeologické lokalitě), která využívá odborných znalostí a specializací zúčastněných univerzit;
rozvoj nezbytných digitálních dovedností budoucích odborníků v oboru archeologie a terénních pracovníků skrze zapojení digitálních nástrojů do výuky;
aktivní zapojení studentů, profesorů a pedagogů vysokých škol, výzkumných a terénních pracovníků do realizace projektu, zahrnující priority EU.