O Nás

DELTA je nadnárodní projekt, který sdružuje 4 partnery ze 3 evropských zemí:

Hellenic Open University, DAISSy research group


výzkumný tým DAISSy z Hellenic Open University, který provádí vzdělávací a technologický výzkum, vyvíjí digitální náplň výuky, online platformy a MOOC a umožňuje rozvoj digitálních a občanských dovedností;

Department of History and Archaeology - University of Athens


Katedra historie a archeologie University v Athénách, která realizuje každoroční exkavace na lokalitě Plasi, Marathon (Attica), s cílem získání nových vědeckých poznatků a poskytnutí širokého pole působnosti ke školení vysokoškolských a postgraduálních studentů v oboru archeologie v oblasti exkavací a dalších metod archeologické práce v terénu;

DiCEM - University of Basilicata


Katedra evropských a středomořských kultur: architektury, životního prostředí, kulturního dědictví (DiCEM) na univerzitě Basilicata, která funguje od roku 2012 s cílem tvorby, šíření a aplikace nových znalostí v oblasti archeologie, architektury, životního prostředí, hmotného a nehmotného kulturního dědictví;

Department of Archaeology and Museology - Masaryk University


Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity, který provádí excelentní výzkum za využití nejnovějších metod a vybavení, pokrývající širokou škálu témat a využívající nejnovějších metodických a teoretických přístupů, zabývající se vývojem sídel v pravěké a historické krajině, dynamikou vzájemného vztahu lidského osídlení a přírodního prostředí, funkční analýzou, společenskými procesy v minulosti a metodikou a principy ochrany, plné dokumentace a zpřístupnění kulturního dědictví.