ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το DELTA είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που γίνεται με τη συμμετοχή 4 εταίρων από 3 ευρωπαϊκές χώρες:

Hellenic Open University, DAISSy research group


Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η οποία διεξάγει εκπαιδευτική και τεχνολογική έρευνα, σχεδιάζει ψηφιακό περιεχόμενο, διαδικτυακές πλατφόρμες και Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) και παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων προς όφελος του πολίτη.

Department of History and Archaeology - University of Athens


Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διεξάγει κάθε χρόνο ανασκαφή στη θέση Πλάσι Μαραθώνα, με στόχο την προώθηση επιστημονικής γνώσης και την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αρχαιολογίας στην ανασκαφική τεχνική και την αρχαιολογία πεδίου.

DiCEM - University of Basilicata


Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Πολιτισμών: Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον και Πολιτισμική Διαχείριση (DiCEM) του Πανεπιστημίου της Basilicata, το οποίο λειτουργεί από το 2012 με στόχο τη δημιουργία, διάδοση και εφαρμογή νέας γνώσης στα πεδία της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, του περιβάλλοντος και υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Department of Archaeology and Museology - Masaryk University


Το Τμήμα Αρχαιολογίας και Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου του Masaryk, το οποίο διεξάγει διακεκριμένη έρευνα με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και με βάση τις πιο πρόσφατες μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων όπως η οικιστική ανάπτυξη στους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους, η δυναμική των σχέσεων του ανθρώπου με το περιβάλλον, η λειτουργική ανάλυση, οι κοινωνικές διαδικασίες στο παρελθόν, καθώς και προστασία, καταγραφή και παρουσίαση της πολιτισμικής κληρονομιάς.