ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Το πρόγραμμα DELTA ενσωματώνει τον χώρο της ανασκαφής ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδασκαλία των αρχαιολόγων στο αμφιθέατρο, με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Το μάθημα περιλαμβάνει συνδυασμένη μάθηση μέσω συμμετοχής σε ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα, παράδοσης στο αμφιθέατρο και πρακτικής άσκησης στο πεδίο. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, επιλεγμένοι φοιτητές από κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, μαζί με τον καθηγητή/εκπαιδευτή τους, θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να εργαστούν ως μέρος μιας πολυεθνικής ομάδας σε μια κοινή ανασκαφή, στο πλαίσιο ενός εντατικού προγράμματος εκπαιδευτικής άσκησης (Intensive Study Programme-ISP), στην ανασκαφή του Μαραθώνα, στην Ελλάδα, ώστε να αποκομίσουν οφέλη από την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων.