ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DELTA: Εντατικό Μάθημα Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης Στην Ελλάδα [11-15 Οκτωβρίου 2021]