Παρουσίαση του DELTA course στη διαδικτυακή εκδήλωση του έργου SILVHER