Η ερευνητική ομάδα DAISSy – ΕΑΠ συμμετείχε στην 5η συνάντηση έργου DELTA